Sản phẩm mới

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A10
4.590.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A10

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Đếm và kiểm tra tiền siêu giả Việt Nam Đồng chính xác nhất

- Chức năng đếm tổng tiền, cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

3.490.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A12 (Đếm và kiểm tiền siêu giả Việt Nam đồng)

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Đếm và kiểm tra tiền siêu giả Việt Nam Đồng chính xác nhất

- Chức năng đếm tổng tiền, cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

1.700.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-303

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

3.490.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-6900A (Đếm và kiểm tiền siêu giả Việt Nam đồng)

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Đếm và kiểm tra tiền siêu giả Việt Nam Đồng chính xác nhất

- Chức năng đếm tổng tiền, cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

2.200.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-5600C

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

2.650.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-A2

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

2.650.000₫

Máy đếm tiền SCounter ZJ-5700C

- Tốc độ đếm lên đến 1200 tờ/phút.

- Đếm được tất cả loại tiền.

- Kiểm tra tiền giả bằng tia UV (cực tím).

- Chức năng: Cộng dồn và chia mẻ

- Bảo hành: 24 tháng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: